O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 931 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej

PLAČE - Spremembe sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
Zakonodajalec je v Ur.l. št. 46/2013 z dne 29.05.2013 objavil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), Dogovor o dodatnih ukrepih...
Več | 14.06.2013 11:49
 
PLAČE - Spremenjen obrazec OPSVZ (obračun prispevkov za s.p.)
Ur.l. št. 47/2013 z dne 31.05.2013 je prinesel nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Pravilnik na obrazec...
Več | 14.06.2013 11:25
 
Izpis podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih
Na podlagi Pravilnika o zahtevah zaračunalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev...
Več | 11.06.2013 18:40
 
KNJIGA PROMETA - Obračun davka na finančne storitve
Tekom prejšnjega meseca je bil Obračun DFS malce prilagojen in dograjen v skladu z naknadno pridobljenimi informacijami in spoznanji.

Rešitve so podobne...
Več | 06.06.2013 17:30
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun davka na finančne storitve
Tekom prejšnjega meseca je bil Obračun DFS malce prilagojen in dograjen v skladu z naknadno pridobljenimi informacijami in spoznanji.

Spremenila se je filozofija...
Več | 06.06.2013 17:12
 
FAKTURIRANJE - Obračun Davka na Finančne storitve - dodelave
Tekom prejšnjega meseca je bil Obračun DFS malce prilagojen in dograjen v skladu z naknadno pridobljenimi informacijami in spoznanji.

V programu Fakturiranje...
Več | 06.06.2013 17:10
 
Sprememba stopnje Davka na dodano vrednost (DDV)
V Ur.l. št.46/2013 z dne 29.05.2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki v 10....
Več | 06.06.2013 16:56
 
FAKTURIRANJE - Izpis podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih
Na podlagi pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za...
Več | 06.06.2013 16:36
 
FAKTURIRANJE - Izpis podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih
Po Uradnem listu RS št. 35 z dne 26.04.2013 smo dobili pravilnik, ki določa kateri podatki se morajo shranjevati v elektronsko vodenih evidencah o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek.
Več | 10.05.2013 07:43
 
KNJIGA PROMETA - Obračun davka na finančne storitve
V zadnjih verzijah programa je na voljo nastavitev in izpis davka na finančne storitve (DFS) po pravilniku iz Uradnega lista RS št. 7/2013 z dne 25.01.2013. Pred obračunom si obvezno zamenjajte verzijo programa.
Več | 08.05.2013 07:32
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej


natisni | na vrh